Có gì mới với ADM Theme?

wrap


WRAPS

Wraps cung cấp cho bạn sự tự do để tạo ra nội dung nâng cao và giúp bạn thoải mái trong thiết kế ý tưởng. Là nơi chứa các item.

wrap


ITEMS

Tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều vì chúng tôi cung cấp cho bạn các item bạn sẽ cần và dễ dàng tìm thấy thông qua các biểu tượng.

2 sự lựa chọn cơ bản cho layout của bạn 

FULL WIDTH

Dành cho ý tưởng mang hơi hướng hiện đại.

BOXED

Dành cho ý tưởng mang hơi hướng nhuốm màu thời gian.

PANEL QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP

Tùy chọn bảng điều khiển cho phép người dùng tuỳ chỉnh chủ đề một cách dễ dàng và đơn giản mà không phải code thêm bất kỳ tính năng nào.

TUỲ CHỈNH HOÀN TOÀN A-Z

Tùy chọn bảng điều khiển ADM Theme cho phép người dùng tuỳ chỉnh chủ đề một cách dễ dàng và đơn giản. Không cần code bất cứ điều gì nhờ vào tất cả các tùy chọn tuyệt vời sẵn có.

Lựa chọn Header
Upload logos, set colors, fonts, sizes ...