GÓI TIẾT KIỆM : 2.000.000 / 1 THÁNG

1 tin/1 ngày Cập nhật nội dung bài viết công ty gửi sang (Có trách nhiệm kiểm tra và chỉnh sửa lại nội dung, câu chữ)
1 tin/2 ngày Tự tìm kiếm và cập nhật bài viết và đăng vào các chuyên mục thích hợp
Chỉnh sửa chính tả và chỉnh sửa hình ảnh cho bài viết.
Chia sẻ bài viết trên facebook và google plus (Nội dung chia sẻ được lấy từ tin công ty gửi sang và tin tìm kiếm)
2 banner/tháng Thiết kế banner quảng cáo phục vụ cho website
Thiết kế cover facebook (Banner facebook sẽ có cùng nội dung với banner website)
20 sp/tháng Cập nhật hình ảnh sản phẩm. - Xử lý đồ hoạ hình ảnh - Tối ưu hoá hình sao cho không ảnh hưởng đến tốc độ truy cập website - Gắn thương hiệu công ty và cập nhật thông tin hình ảnh sản phẩm
5 tin/tháng Đăng thông tin website lên các trang danh bạ, mạng tìm kiếm, rao vặt.
Hướng dẫn, hỗ trợ tạo Fanpage trên Facebook
Tư vấn chiến lược quảng cáo google, facebook phát triển website
Kiểm tra hệ thống chuẩn Seo (Tạo file robots.txt, Tạo sitemap.xml, Tạo google analytics)
Báo cáo số lượng người truy cập website
Kiểm tra hoạt động ổn định của website
Hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi có sự cố
Giảm giá 10% khi nâng cấp hoặc xây dựng website mới.

GÓI CHUYÊN NGHIỆP : 6.000.000 / 1 THÁNG

4 tin/1 ngày Cập nhật nội dung bài viết công ty gửi sang (Có trách nhiệm kiểm tra và chỉnh sửa lại nội dung, câu chữ)
2 tin/1 ngày Tự tìm kiếm và cập nhật bài viết và đăng vào các chuyên mục thích hợp
Chỉnh sửa chính tả và chỉnh sửa hình ảnh cho bài viết.
Chia sẻ bài viết trên facebook và google plus (Nội dung chia sẻ được lấy từ tin công ty gửi sang và tin tìm kiếm)
Unlimited banner/tháng Thiết kế banner quảng cáo phục vụ cho website
Thiết kế cover facebook (Banner facebook sẽ có cùng nội dung với banner website)
Unlimited sp/tháng Cập nhật hình ảnh sản phẩm. - Xử lý đồ hoạ hình ảnh - Tối ưu hoá hình sao cho không ảnh hưởng đến tốc độ truy cập website - Gắn thương hiệu công ty và cập nhật thông tin hình ảnh sản phẩm
25 tin/tháng Đăng thông tin website lên các trang danh bạ, mạng tìm kiếm, rao vặt.
Tạo Fanpage trên Facebook theo yêu cầu
Tư vấn chiến lược quảng cáo google, facebook phát triển website
Kiểm tra hệ thống chuẩn Seo (Tạo file robots.txt, Tạo sitemap.xml, Tạo google analytics)
Báo cáo số lượng người truy cập website
Kiểm tra hoạt động ổn định của website
Hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi có sự cố
Giảm giá 30% khi nâng cấp hoặc xây dựng website mới.